Heeft u vragen
035 - 64 24 838
06 - 288 70 427

Premature

Vaak moet een te vroeg geboren baby enige tijd in een couveuze. Hierdoor kan het voorkomen dat er toch te veel druk op de nog in ontwikkeling zijnde schedel komt waardoor de schedel op die plaats zich minder kan ontwikkelen. Dit kan gevolgen hebben voor de hersenen. Deze gevolgen zijn vaak reversibel, wat inhoudt dat wanneer de schedel zich weer normaal kan ontwikkelen de hersenen zich ook weer verder kunnen ontwikkelen op een normale manier.

Belangrijk hierbij is dan ook weer dat de mobiliteit van de schedelbeenderen door een osteopaat wordt hersteld. Hoe vroeger men erbij is des te sneller gaat het herstel van de mobiliteit.