Heeft u vragen
035 - 64 24 838
06 - 288 70 427

>>>Orthodontie

Orthodontie

Orthodontie is iets van deze tijd en van de westerse cultuur. Er zijn nog gebieden op deze wereld waar orthodontie niet nodig is omdat de tanden goed staan. Door onze cultuur is de taak die de tanden hebben ondergeschikt geworden. De meeste mensen kunnen niet meer kauwen en bijten. Het meeste voedsel is al zo voorgewerkt dat we het vaak alleen nog maar met speeksel vermengen en dan zo snel mogelijk doorslikken. In bijvoorbeeld Duitsland komt orthodontie in bepaalde delen niet voor omdat het niet nodig is, daar kennen ze het fenomeen ook van de slotjesbeugel. Ze hebben in Duitsland nog brood dat je moet kauwen en niet gewoon door kan slikken.

Bij orthodontie wordt er vaak geduwd of getrokken ter hoogte van de bovenkaak en onderkaak om de tanden in het juist model te krijgen. Soms worden de tanden de ene kant opgetrokken en dan weer de andere kant. Dit kan een behoorlijke impact hebben op je gehele bottenstelsel, met name de nek, rug, bekken, knieën en enkels. Dit kan een veroorzaker zijn van pijn ter hoogte van deze gewrichten of een algemene klacht zoals hoofdpijn. Ook kan het andere klachten veroorzaken zoals oorsuizen.

Het is beter om op jonge leeftijd al alert te zijn op de ontwikkeling van de onder- en bovenkaak. Dit staat weer in relatie met de nekwervels, het achterhoofdsbeen en de bindweefselstruktuur tussen de grote en de kleine hersenen (tentorium cerebelli). Hierbij moet niet worden vergeten dat ook de positie van de tong en de lippen een funktie hebben. Iemand die niet gewend is om de tong te gebruiken bij het eten of de tong ontspannen in de mondholte te laten liggen in rust of iemand die niet gewend is om de mond goed te sluiten, dus goed de lippen te gebruiken, heeft eerder kans om in aanmerking te komen voor orthodontie als iemand die dit wel allemaal doet
Ook door niet goed te kauwen of door een geboorteprobleem kan het zijn dat de bovenkaak niet goed ontwikkeld. Tegenwoordig corrigeerd te orthodontist dit door de groei van de onderkaak te remmen. Dit heeft gevolgen voor de rest van het lichaam omdat de orthodontist dit doet in de tijd dat het aangezicht aan het groeien is. Het is beter om ervoor te zorgen dat de bovenkaak weer zijn funktie krijgt en losgemaakt wordt.

Doordat de tanden bewerkt worden wordt ook het botstuk waar de tanden in zitten, de kaken, bewerkt. Dit heeft vaak invloed op het kaakgewricht (art. tempero-mandibularis). De kans dat dit onherstelbaar beschadigd wordt is groot.

Ook de tijd dat orthodontie toegepast wordt is belangrijk. Het aangezicht groeit tot aan de pubertijd. Als je invloed uitoefend op twee grote botstukken van het aangezicht, heeft dit gevolgen voor de andere botstukken van het aangezicht en van de schedel zelf. Deze botstukken staan ook weer in relatie met de rest van lichaam.

Het aangezicht wordt in vaktermen ook het viscerocranium genoemd. Dit is niet voor niets. Het betekent dat het aangezicht in relatie is met de organen in het lichaam. Ook de tijd dat dit deel groeit is belangrijk. Het is het klaarmaken voor de pubertijd waar hormonen een grote rol spelen.
De rest van de schedel wordt het neurocranium genoemd.

Een osteopaat kan u niet adviseren voor wel of niet orthodontie maar kan de mensen wel begeleiden die orthodontie krijgen, en regelmatig na te laten kijken op de bijkomende problemen. Maar ook hier geldt dat u ook eerst advies kunt vragen bij een osteopaat.