Heeft u vragen
035 - 64 24 838
06 - 288 70 427

>>>Accommodatievermogen

Accommodatievermogen

Schets oog

Door het verouderingsproces wordt de ooglens minder vervormbaar waardoor het accommodatievermogen afneemt. Men noemt dit presbyopie. Elke vijf jaar neemt het accommodatief vermogen van de ooglens met ongeveer 3/4 dioptrie (D) af. Ongeveer tussen de 45-50 jaar is het verlies dusdanig, dat de leesafstand boven de 30 cm is gestegen en een leesbril dus een noodzaak wordt.

Het is mogelijk om dit proces te vertragen mede door middel van osteopathie. Dit wordt gedaan door mobilisatie van de botstukken rondom het oog, mobilisatie van het oog zelf en mobilisatie van de borstkast en organen onder diafragma.

Door middel van een onderzoek van Anke Beernink is aangetoond dat met osteopathie het accomodatievermogen verbeterd met osteopathie.

 

 

Aanvullende informatie over Accommodatievermogen

Door het onderzoeken van deze groep (onderzoeksgroep van 27 vrouwen en mannen en een vergelijkbare controlegroep van 12 vrouwen en mannen)is gevonden dat osteopathie invloed kan hebben op het accommodatievermogen. Uit dit onderzoek is gebleken dat een merkbare verbetering pas mogelijk was bij 0,5 D of meer en dit was bij 44% het geval. (Onderzoek is gedaan door Anke Beernink in 2000-2001. Deze thesis heeft als titel: "De invloed van craniale letsels op het accommodatievermogen van het oog op oudere leeftijd".)

Hieronder staan de resultaten van het onderzoek en vooraf de samenvatting in het nederlands en in het engels. Dit is bewust gedaan om ieder de gelegenheid te bieden iets meer over dit onderwerp te lezen gezien vanuit de osteopathie. En deze volgorde is gekozen zodat met zelf kan beslissen in hoeverre men zelf door wil lezen. De medische termen zijn niet verandert.

SAMENVATTING THESIS

Door het verouderingsproces wordt de ooglens minder vervormbaar waardoor het accommodatievermogen afneemt. Men noemt dit presbyopie. Elke vijf jaar neemt het accommodatief vermogen van de ooglens met ongeveer ¾ dioptrie (D) af. Ongeveer tussen de 45-50 jaar is het verlies dusdanig, dat de leesafstand boven de 30 cm is gestegen en een leesbril dus een noodzaak wordt.

Door middel van een onderzoek onder totaal 27 mannen en vrouwen tussen de 45-50 jaar en een vergelijkbare controlegroep van 12 mannen en vrouwen is gebleken dat het accommodatief vermogen meetbaar te beïnvloeden is door middel van een osteopathische behandeling van het cranium. De verbetering van beide ogen bleek steeds groter dan de verbetering per oog. Direct na behandeling was van beide ogen samen een verbetering meetbaar van 0.19D (met een standaarddeviatie (stdev) van 0.06D en een significantieniveau p van 0.08). Twee weken na de behandeling was de verbetering toegenomen tot 0.45D (stdev 0.10D en het significant niveau p tot 0.001). Bij 19% was de verbetering 1D ( 5 van de 27 personen). Vóór de behandeling kon van de onderzoeksgroep 37% lezen op een afstand van 30 cm of minder, twee weken na de behandeling was dit 52%. Deze verbetering van 15% betekent dat meerdere mensen de aanschaf van een bril kunnen uitstelle