Heeft u vragen
035 - 64 24 838
06 - 288 70 427

>>Wat is Orthomoleculaire Geneeskunde

Orthomoleculair: Anke Beernink

Anke BeerninkAnke heeft de opleiding orthomoleculaire geneeskunde gedaan in 2001-2002. De orthomoleculaire geneeskunde geeft vaak een goede ondersteuning bij de osteopathie omdat in onze voeding niet voldoende de voedingsstoffen aanwezig zijn die we nodig hebben. Daarom ontstaan er vaak tekorten van bepaalde voedingsstoffen welke door middel van voedingssupplementen aangevuld kunnen worden.

Voor het gebruik van voedingssupplementen kan Anke hierdoor voldoende advies geven. Op het gebied van de alternatieve geneeskunde is heel veel gaande. Zowel osteopathe als artsen die meer bezig zijn met de natuurgeneeskunde worden in hun werk belemmerd door het meer reguliere systeem. Dit is te betreuren omdat mensen daardoor geen keus meer krijgen en met name degene die afhankelijk worden van de reguliere geneeskunde omdat ze zich niet meer kunnen verzekeren voor de therapie die ze zelf willen omdat die te duur wordt.

Hieronder wil ik een stukje toevoegen van een arts die zich heeft toegelegd op de natuurgeneeskunde en hierin zijn sporen heeft verdiend. Het stukje wordt niet geplaatst om mensen over te halen, maar om mensen te informeren. Ook hierbij geldt, uw mening is het belangrijkste en internet is hierbij een goed medium.

Alternatieve/complementaire geneeswijzen in gevaar

De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) wordt thans nader bekeken en beoordeeld in de Tweede Kamer. Indien geen erkenningsregel voor niet-conventioneel werkende artsen wordt doorgevoerd, zullen de homeopathisch werkende artsen, de artsen voor niet-toxische tumortherapie (Moerman-artsen), artsen voor acupunctuur en vele anderen op den duur verdwijnen uit de Nederlandse gezondheidszorg.
Het zal duidelijk zijn dat deze niet-conventioneel werkende artsen dan niet meer door verzekeraars zullen worden vergoed. Als deze artsen hun registratie wordt ontnomen zullen vooral de minder draagkrachtige patiënten hiervan zeker als eersten de dupe worden. Bovendien is het dan niet onwaarschijnlijk, dat deze grote artsengroep in zijn geheel ophoudt te bestaan. Dan dus ook geen homeopathie, geen Moermantherapie, geen acupunctuur, enz. meer in onze gezondheidszorg!

In het kader van dit gegeven heeft dokter Moolenburgh een waarschuwend artikel geschreven om patiënten te informeren wat er op dit moment speelt. Tevens is een schrijven van zijn hand verschenen, dat de Vereniging tegen de Kwakzalverij aanvalt, omdat ze elke alternatief werkende arts een kwakzalver noemt. Het is zeer recent gepubliceerd in een grote streekkrant, Het Haarlems Dagblad.

Het is de hoogste tijd dat ook de patiëntenverenigingen zich gaan roeren en actief worden. Leest u zijn bericht.

Bob Th. Hornstra, arts, De Aanval op de Alternatieve Artsen

Een aantal jaren geleden woei er weer eens een vernieuwingswind bij de Haagse regeerders. Na langdurig sleutelen kwam toen de wet BIG op tafel, die het reilen en zeilen in de gezondheidszorg moest regelen. Reeds in het begin van het lijvige document stond, dat de patiënt de genezing mocht zoeken waar men dacht die te kunnen vinden.

Als je zo`n vrijheidsbekentenis leest uit Den Haag gaan alle waarschuwingsbelletjes rinkelen, want dan heeft men iets te verbergen. Bij het nauwkeurig lezen van de wet bleek dan ook, dat de burger misschien wel zo vrij werd gelaten als een vogel, maar dat de gezondheidswerkers in een zo nauw keurslijf werden geperst, dat zij er niet veel aan hadden. De vraag was, wat er met deze BIG zou gebeuren wanneer hij was uitgegroeid tot een volwassen varken. Op die vraag is thans een duidelijk antwoord gegeven. In dit stuk zal verder alleen worden gesproken over artsen in het algemeen en alternatief werkende artsen in het bijzonder. Alle Nederlandse artsen zijn enige jaren geleden opgenomen in de BIG-registratie. Men vindt er dan ook elke huisarts en specialist in terug.

Er zijn echter in Nederland ongeveer duizend artsen, die een aparte plaats innemen. Ik heb het over hen, die met het algemeen woord `alternatief` worden aangeduid. Ik heb het hier niet over huisartsen of specialisten die er iets alternatiefs bij doen, maar over hen die volop alternatief werken. Dat zijn dus bijv. artsen die zich na hun universitaire studie hebben bekwaamd in natuurgeneeskunde, homeopathie, antroposofische geneeskunde, niet-toxische tumortherapie, acupunctuur, manuele therapie, enz. De alternatieve groep dient een zeer nuttig doel.

De reguliere geneeswijze heeft sinds de tijden van Pasteur (midden 19e eeuw) de volgende werkwijze gevolgd: Men stelt een ziekte vast die liefst met een duidelijke wetenschappelijke naam kan worden aangeduid. Men bestrijdt de ziekte met liefst enkelvoudige chemische geneesmiddelen, totdat de symptomen hetzij verdwenen zijn, hetzij dragelijk zijn geworden. Zo nodig snijdt of brandt men stukjes ziekte weg. Men is dus bezig de ziekte weg te werken. Vooral met de infectieziekten, de hoofdmoot in de 19e eeuw, behaalde men met dit schema grote successen.

De alternatieve groep gaat van een totaal andere stelling uit. Daar zegt men dat een ziekte in een lichaam optreedt als het terrein ervoor gunstig is. Men tracht dus primair het terrein zo te genezen, dat de ziekte als het ware geen houvast meer heeft en vanzelf verdwijnt.

Vooral bij de meer chronische ziekten, die zo algemeen zijn in de 21e eeuw, boekt die terreingeneeskunde eclatante successen - die bovendien vaak blijvend zijn - en overtreft daarmee de reguliere geneeskunde. Dit is een doorn in het oog van vele zeer orthodox ingestelde artsen. Het is bovendien een schok voor de grote farmaceutische multinationals, die deze gang van zaken als een bedreiging ondervinden voor de afzet van hun chemische producten.

Het lag dan ook voor de hand dat de terreingeneeskunde vastberaden zou worden aangevallen. Dat gebeurt nu.
Een enorm kartel van farmaceutische multinationals, aangevoerd door een Amerikaanse firma, heeft al kans gezien voor slimme Europese regelgeving. Daardoor zijn veel van de supplementen die de terreingeneeskundigen nodig hebben van de markt aan het verdwijnen. In de homeopathische middelen is al een ware slachting aangericht.

De tweede grote klap (en men denke hierbij echt aan een doelgerichte strategie) gaat dezer dagen in Nederland vallen, want Nederland is altijd het proefterrein voor de rest van Europa. Binnenkort komt de tweede registratie voor de wet BIG en dan raken alle 1000 alternatief werkende artsen hun registratie kwijt.
Dit staat echt vlak voor de deur!

Het heeft niet de minste zin zoetsappig met de autoriteiten te keuvelen en hen te vertellen welk nut het alternatieve circuit in de Nederlandse gezondheidszorg heeft. Tot de vernietiging van dat circuit is al lang besloten en men zal alleen gesprekken houden om de zaak zo veel mogelijk binnenskamers te houden tot het te laat is. De bijna religieus fanatieke tegenstanders van alles wat alternatief is, die verenigd zijn in de vereniging tegen de kwakzalverij, gooien daarbij gretig olie op het vuur.

Men moet begrijpen dat we hier te maken hebben met veel meer dan een zuiver medisch verschil van mening. We hebben hier te maken met diegenen uit de reguliere ambtenarij, die dictatoriaal hun wil aan het hele Nederlandse patiëntenbestand willen opleggen. Het is een stukje totalitaire staat dat hier in de maak is.
Men gebruikt bij het doordrukken van de besluiten regelmatig het argument WIJ kunnen bewijzen dat onze therapie helpt, JULLIE niet. Men bedoelt daarmee, dat men de werkzaamheid van medicamenten met behulp van dubbelblind testen, statistieken en laboratoriumgegevens aantoont. Of de patiënt zich beter voelt is daarbij van secundair belang.

Laat de reguliere geneeskunde eerst maar eens haar gelijk bewijzen.

Wij dagen haar uit tot een wedstrijd: Laten we eens precies kijken hoe patiënten er percentsgewijze in het reguliere circuit BLIJVEND genezen (waarmee ik bedoel, dat niet door medische verschuifkunde de ene ziekte voor een andere wordt ingewisseld). En laten we ook kijken hoeveel patiënten er percentsgewijze in het alternatieve circuit blijvend genezen. Ik geef u op een briefje dat het resultaat voor de reguliere geneeswijze bijzonder onaangenaam zal zijn. Men zal deze uitdaging dan ook niet aannemen.

Wat kan het alternatieve en thans bedreigde circuit dan beginnen?

De eerste mogelijkheid is de directe aanval op de staat. 1000 Artsen schrijven goede supplementen voor. Laten de desbetreffende geneesmiddelenfirma`s ons financieel helpen een proces tegen de staat aan te spannen. We gaan desnoods door tot het hof in Straatsburg. Het is namelijk verregaand onethisch en hoogstwaarschijnlijk illegaal om een universitair afgestudeerde arts zijn registratie af te pakken wanneer deze arts zijn beroep gewetensvol uitoefent. Het gaat in tegen de rechten van de mens en zelfs tegen de verklaarde opzet van de BIG, dat de patiënt de genezing daar mag zoeken waar hij wil, zelfs al was die tekst een stukje doortrapte schijnheiligheid.

Er is echter een tweede weg in plaats van de juridische. Die vereist minder geld maar meer lef. Laat men rustig aan de alternatieve artsen hun registratie ontnemen. Dan nemen de alternatieve artsen een nieuwe titel aan, nl. H-arts (Hippocrates-arts), want zij zijn de echte volgelingen van Hippocrates, de stamvader van de geneeskunde, wiens devies luidde: `Allereerst niet schaden` (bedenk dat 10% van de patiënten in de ziekenhuizen daar liggen wegens de giftige werking der hedendaagse medicijnen). Als die 1000 man/vrouw sterke artsengroep een afspraak maakt met een goede verzekeringsmaatschappij dat hun medicijnen vergoed zullen worden en deze hun patiënten consequent aanraadt die verzekeringsmaatschappij te nemen, dan omzeilen ze de BIG en laten ze dat varkentje in zijn eigen vet gaarsmoren. Natuurlijk moeten die 1000 artsen dan wel lid zijn van een overkoepelende alternatieve of liever Hippocratische artsenvereniging. De ABNG 2000 lijkt me op het ogenblik de beste papieren te hebben voor zo`n functie. We kunnen met eigen opleidingen en eigen tuchtregelingen en een eigen verzekeringscircuit een heel eind uit de voeten. Ik droom zelfs van een eigen Hippocratische universiteit. Op dat moment zijn we een volwaardige gesprekspartner geworden van de reguliere geneeskunde. Wij behoeven niet met de pet in de hand bij de reguliere geneeskunde aan te kloppen en nederig te verzoeken of we ook mee mogen doen. Daar zijn onze resultaten veel te goed voor en de catastrofen in de reguliere gezondheidszorg veel te groot. Men mag blij zijn dat wij bestaan en dat wij vele mensen kunnen helpen die in het reguliere circuit buiten de boot zijn gevallen.

Tenslotte nog dit: De afschaffing van de alternatieve registratie wil zeggen, dat wij niet meer door de verzekeringen worden vergoed. Het betekent óók dat degenen met minder geld ons slechter zullen kunnen bereiken en dat is niet in overeenstemming met de hoogdravende uitspraken van de politiek, die altijd beweert voor de zwakkeren op te komen. Laat de politiek dat dan een keer waar maken en een stokje steken voor de schandalige BIG plannen.

H.C. Moolenburgh, arts