Heeft u vragen
035 - 64 24 838
06 - 288 70 427

>>>Shaken baby syndroom en vaccinaties

Shaken baby syndroom en vaccinaties

Shaken baby syndroom vaak slechts een dekmantel bij kinderen met hersenbeschadigingen door vaccins

Datum: 14 februari 2013
Door: Ethan A. Huff, staf schrijver
Vertaling: Frank Bleeker

Bron:
http://www.naturalnews.com/039097_Shaken_Baby_Syndrome_vaccine_damaged_children_cover_story.html#ixzz
2L9kNnH2I
DISCLAIMER:
Dit is een vertaling van een Amerikaans artikel. Hoewel veel van wat betoogd wordt van toepassing is op de wereldwijde
situatie, dienen we ons te realiseren dat sommige van de genoemde voorbeelden vooral betrekking hebben op
omstandigheden in de Verenigde Staten.

Kindermishandeling komt in vele vormen voor en kan leiden tot ernstige en blijvende
gezondheidsproblemen, zoals Shaken Baby Syndroom (SBS). Dit betreft schade aan de hersenen, die meestal wordt aangetroffen bij kinderen die jonger zijn dan een jaar. Maar de oorzaak van dergelijk misbruik is niet altijd een fysiek trauma, zoals veel deskundigen beweren. Kinderartsen, artsen en gezondheidsambtenaren van de overheid misbruiken kinderen regelmatig door ze te injecteren met giftige vaccins, die vaak de werkelijke oorzaak zijn van SBS en andere aan hersenschade gerelateerde aandoeningen. Ouders en voogden wordt vaak onterecht verweten dat zij deze fysieke mishandeling veroorzaken.


Het is geen onderwerp waar de mainstream media graag over spreken, of dat de mainstream gezondheidsautoriteiten waarschijnlijk ooit toe zullen geven, maar vaccingeïnduceerde schade aan de hersenen is in de huidige samenleving wijd verspreid, in het bijzonder als een toenemend aantal vaccins wordt toegevoegd aan het vaccinatieschema van kinderen. En op basis van het beschikbare bewijs, evenals de uitkomst van vele jaren langdurig onderzoek naar deze materie door prominente waarheidszoekers, blijkt
SBS in het bijzonder, vaak niets anders te zijn dan een schijnreden voor schade aan de hersenen, die veroorzaakt wordt door injecties met vaccins.


SBS, een handige dekmantel voor vaccin-geïnduceerd hersenletsel

Het begrip SBS als een legitieme, trauma-geïnduceerde vorm van hersenbeschadiging, werd voor het eerst ‘populair’ in de jaren ’70, toen werd verondersteld dat baby's met ernstige hersenbeschadigingen, die niet direct konden worden gekoppeld aan externe tekenen van schedeltrauma, door een mens hardhandig door elkaar moesten zijn geschud. Lichamelijke kindermishandeling1 werd in feite beschouwd als de enige
oorzaak van SBS, en uiteindelijk werd dit in feite de enige aanvaarde diagnose wanneer men te maken kreeg met onverklaarbare vormen van hersenbeschadiging die bij kinderen werden waargenomen.
1 http://www.naturalnews.com/child.html


Naarmate de tijd verstreek, begonnen degenen die aandacht besteedden aan deze zaak, een merkwaardig patroon te ontdekken met betrekking tot SBS en de relatie tot vaccinaties2. Bij veel kinderen die zich normaal ontwikkelden en, voordat zij vaccins toegediend kregen, een gezonde groei vertoonden, stopte bijvoorbeeld plotseling de ontwikkelingsgang en hun gezondheid begon daadwerkelijk te verslechteren. En meestal na de tweede en derde ronde van injecties, begonnen sommige kinderen symptomen te ontwikkelen die vergelijkbaar zijn met de symptomen die vaak in verband gebracht worden met SBS.


Multivalente vaccins direct in verband gebracht met het veroorzaken van SBS in een rapport dat in 1998 gepubliceerd werd in een nummer van Nexus Magazine, schreef Dr. Viera Scheibner, Ph.D., uitgebreid over het verband tussen SBS en vaccins.
Door haar onderzoek ontdekte Dr. Scheibner dat vooral multivalente vaccins, die antigenen bevatten voor twee of meer ziekten en niet alleen een antigeen voor één bepaalde ziekte, sterk in verband gebracht werden met het veroorzaken van encefalitis (ontsteking van hersenweefsel) en andere vormen van hersenbeschadiging. Dergelijke vaccins omvatten ook het DPT-vaccin (difterie, kinkhoest, tetanus) en het vijf-in-een (pentavalent) vaccin voor difterie, tetanus, acellulaire pertussis, hepatitis B, en geïnactiveerd polio.
Aangezien veel van de symptomen die gepaard gaan met vaccin-geïnduceerde schade aan de hersenen precies leken op die van SBS, raakten Dr. Scheibner en ook anderen ervan overtuigd dat niet alle gevallen van SBS werden veroorzaakt door fysiekgeïnduceerde kindermishandeling. Ze deden een beroep op de medische gemeenschap vanwege het ondoordachte afdekken van alle SBS gevallen, als zijnde definitief veroorzaakt door lichamelijke mishandeling, vooral als solide bewijs aan het licht kwam dat iets anders suggereerde.


"Vaccins zoals het pertussis (kinkhoest) vaccin worden daadwerkelijk gebruikt omencefalomyelitis (experimentele allergische encefalomyelitis) te veroorzaken bij proefdieren", schrijft Dr. Scheibner in haar artikel onder verwijzing naar een studie die eerder, in 1980, werd gepubliceerd in het American Journal of Pathology. "Deze (conditie) wordt gekenmerkt door zwelling van de hersenen en bloedingen in een mate
die vergelijkbaar is met die, veroorzaakt door mechanische verwondingen," voegt ze eraan toe, verwijzend naar een andere studie die enkele jaren later, in 1985, werd gepubliceerd in het Japanse Journal of Medical Science & Biology.


Veel ouders van door vaccins beschadigde kinderen worden valselijk beschuldigd van kindermishandeling. Wat dit suggereert is natuurlijk, dat de gestage stijging van het aantal gevallen van SBS in de afgelopen decennia niet per se alleen een gevolg is van een overeenkomstige stijging van de kindermishandeling door ouders en verzorgers, maar ook door een toename van reacties op vaccins. Maar de medische wereld blijft dit bewijs
negeren. 2 http://www.naturalnews.com/vaccine.html


Dit heeft ertoe geleid dat talloze ouders, van wie de kinderen na vaccinatierondes metverwondingen en met SBS-achtige symptomen worden geconfronteerd, door de staat valselijk worden beschuldigd van mishandeling van hun kinderen3.

"Veel kinderen die lijden onder het zogenaamde 'Shaken Baby Syndroom' zijn mogelijk slachtoffer van niet-gediagnosticeerde vaccinschade," voegt Dr Scheibner daaraan toe.
"Sinds de massale vaccinatie van zuigelingen begon, werden de pagina's van medische tijdschriften gevuld met meldingen van ernstige hersenen- cardiovasculaire, metabole en ander letsel."
Dit wil niet zeggen dat alle misbruik-gerelateerde gevallen van SBS verkeerd zijn beoordeeld, maar dat van ten minste een aantal ervan een verkeerde diagnose wordt gesteld in het geval dat vaccins de echte boosdoeners zijn. Feit is dat in de bijsluiters van veel vaccins, waaronder die voor hepatitis B en kinkhoest, duidelijk wordt uitgelegd dat neurologische aandoeningen zoals paresthesie en verlamming, waaronder het beruchte Guillain-Barré syndroom en multiple sclerose, kunnen ontstaan als reactie op vaccinaties.


Maar in plaats van een goed onderzoek uit te voeren naar de veiligheid van vaccins, beschuldigt het  Amerikaanse rechtssysteem, dat sterk wordt beïnvloed door de farmaceutische en vaccin-industrie, de ouders van de door vaccins beschadigde kinderen vaak van het mishandelen van hun kinderen. Deze ouders kunnen worden opgesloten wegens het zogenaamd toebrengen van letsel aan hun kinderen, en zelfs kunnen hun kinderen van hen weggenomen worden door Child Protective Services (CPS– Kinderbescherming).


Dit is precies wat er gebeurde met een familie uit South Dakota, waarvan de te vroeg geboren zoon een paar weken na de geboorte stierf als gevolg van vaccinatieschade.
Volgens rapporten, kreeg het jongetje, Cameron genaamd, in overeenstemming met de aanbevelingen van de huisarts, net na de geboorte verschillende vaccins toegediend, maar al snel ontwikkelden zich ernstige complicaties. Niet lang na het ontvangen van de drie-in-een Pentacel vaccin (DTaP, IPV, en Hib4), en slechts een dag na ontvangst van het hepatitis B-vaccin, overleed Cameron.
Niet alleen kregen Cameron's ouders te maken met het verdriet en de pijn van het verlies van hun zoon, maar ze werden er ook nog eens valselijk van beschuldigd dat ze op de een of andere manier verantwoordelijk waren voor de dood van hun kind. Het Systeem heeft geprobeerd om te beweren dat Cameron's ouders hem zo hard door elkaar hebben geschud, dat hij hersenbloedingen kreeg en als gevolg daarvan overleed.
Men heeft geprobeerd het tweelingbroertje van Cameron, Dalton, te ontvoeren en hem over te dragen aan de Kinderbescherming. En nooit, op geen enkel moment, werd tijdens dit proces bevestigd dat vaccins iets te maken kunnen hebben gehad met de dood van Cameron.
Vele jaren later bevestigden medische experts eindelijk dat vaccins, en niet fysiek geweld, de meest voor de hand liggende oorzaak van het overlijden van Cameron 3 http://www.naturalnews.com/children.html
4 DTaP: Difterie, tetanus en acellulair pertussis (kinkhoest) vaccin / IPV: geïnactiveerd polio vaccin /
Haemophilus influenzae type B zouden kunnen zijn geweest.
Dalton werd uiteindelijk vanuit de handen van de staat (Kinderbescherming) naar de ouders teruggebracht.
Maar het kostte deze familie nog vele jaren van vechten tegen het systeem voordat er een soort gerechtigheid bereikt werd. Vele andere gezinnen moesten sindsdien nog altijd dergelijke grofheden van de overheid doorstaan. Een overheid die weigert de gevaren van kindervaccinaties te erkennen.
 

SBS-zwendel blijft doorgaan wegens gebrek aan legitieme, lange termijn veiligheidsstudies van vaccins.
Helaas is het onwaarschijnlijk dat de SBS-zwendel, die de vaccin-industrie beschermt tegen aansprakelijkheid voor vaccin-geïnduceerde schade aan de gezondheid en overlijden, snel zal worden opgelost. Dit is grotendeels te wijten aan het feit dat lange termijn veiligheidsstudies voor vaccins nagenoeg niet bestaan, waardoor het zeer moeilijk is voor ouders van door vaccins beschadigde kinderen, zich te verdedigen tegen
aanklachten wegens kindermisbruik.


"Weinig gepubliceerde studies over de effecten van vaccins omvatten voor-en-na studies van immuun parameters of hersenfunctie studies zoals elektro-encefalogrammen, of op lange termijn veiligheidsmonitoring," zegt Dr. Harold E. Buttram, MD, over het ontbreken van goed wetenschappelijk onderzoek naar de schadelijke bijwerkingen van vaccins. "Er wordt onvoldoende aandacht besteed aan de aanvullende of synergetische
bijwerkingen van meervoudige, gelijktijdig toegediende vaccins."
Bronnen voor dit artikel zijn onder andere:
http://www.nvic.org/doctors-corner/Shaken-Baby-Syndrome.aspx
http://www.bibliotecapleyades.net/salud/esp_salud33d.htm
http://www.vaccineeducation.org/shakenbaby.htm
http://discovermagazine.com