Heeft u vragen
035 - 64 24 838
06 - 288 70 427

>>Reflux bij baby's en kinderen

Reflux bij baby's en kinderen

15-05-2017

Reflux bij baby's en kinderen

Reflux baby's en kinderen

Reflux kan veroorzaakt worden door irritatie van de n. vagus (zwerfzenuw), verminderde beweeglijkheid van de borstholte, het diafragma (middenrif) maag en darmproblemen. En kan veroorzaakt worden door de geboorte.

Reflux is een klacht die goed behandelt kan worden door een osteopaat. Zoals in de inleiding is te lezen kan reflux veroorzaakt worden door meerdere problemen.

Een osteopaat bekijkt dan of de oorzaak zit in de overgang van nek naar hoofd in verband met de zwerfzenuw (n.vagus), of er voldoende beweeglijkheid is van de slokdarm. Dit is belangrijk omdat wanneer de maag zich vult deze iets naar beneden beweegt, dan moet de slokdarm die er aan vast zit ook voldoende mee kunnen bewegen.

Dan is het belangrijk om te kijken naar de beweeglijkheid van het middenrif. Als hier veel spanning zit kan het zijn dat een baby ook moeite heeft met boeren.

Als laatste komen de darmproblemen. Wanneer de baby het eten niet goed kan verteren in de maag, dit kan zijn omdat het kunstvoeding is, of andere oorzaken, dan kan het zijn dat de dunne darm en de dikke darm daar ook problemen mee hebben. Hierdoor kan de druk vanuit de darmen naar de maag te hoog wordt zodat de maag minder ruimte heeft om iets te zakken als de maag vol is.

 

Onderstaand is een artikel van het AMC waarbij is aantegetoond dat maagzuurremmers niet effectief zijn bij baby's.

Zuurremmers niet effectief bij baby’s

1 november 2011

Zuurremmers niet effectief bij baby’s

Het heeft geen zin om maagzuurremmers voor te schrijven aan zuigelingen die steeds eten opgeven. Of het werkt, is niet bewezen en niet-medicamenteuze alternatieven helpen wel. Bovendien gaat het vaak spontaan over.

De conclusie van Rachel van der Pol in haar eerste wetenschappelijke artikel loog er niet om: het is zinloos om baby’s bij wie de maaginhoud terugvloeit naar de mond, maagzuurremmers te geven. Dit gaat in tegen de heersende opvattingen. Na publicatie van haar review – een analyse van twaalf onderzoeken naar maagzuurremmers – in het medische vakblad Pediatrics eerder dit jaar begonnen de reacties dan ook binnen te stromen. Er kwamen vragen van journalisten uit de hele wereld en het onderwerp dook op in allerlei internetforums. Een maand lang was haar publicatie zelfs het meest gelezen artikel door Amerikaanse huisartsen. ‘Maagzuurremmers worden makkelijk gegeven en dan zegt iemand opeens dat je juist niks moet doen’, geeft de arts-onderzoeker als verklaring voor alle ophef.

Het terugvloeien van de maaginhoud naar de slokdarm (reflux) is pijnlijk en kan veel klachten geven. Maagzuurremmers kunnen dan helpen. Het gebruik daarvan stijgt exponentieel volgens medeauteur en kinderarts Maag-, Darm- en Leverziekten Marc Benninga. ‘In Nederland, en ook daarbuiten, worden deze vrij verkrijgbare middelen erg veel geslikt.’ Bovendien worden maagzuurremmers steeds vaker ook aan zuigelingen voorgeschreven. Onnodig, zegt Benninga. ‘In de eerste maanden krijgt een zuigeling heel vaak melk. Melk is een alkalische vloeistof, die het zuur van de maag neutraliseert. Grote delen van de dag heeft een zuigeling dus geen last van de omhoog komende maaginhoud. Waarom zou je dan toch 16 uur lang de zuurproductie proberen te beïnvloeden?’

Bij een recente studie werden zuigelingen met reflux volgens een vast protocol behandeld. Ze kregen op vaste tijden voeding, ouders mochten niet roken, en na het eten moesten ze goed letten op de houding van de baby. Dat beleid werd vergeleken met het toedienen van zuurremmers. Het maakte niks uit. Benninga: ‘Doe je niets extra’s, dan zullen de klachten afnemen. Van alle zuigelingen heeft negentig procent last van maaginhoud die terugvloeit naar de mond. Na een jaar is dat nog maar vijf procent.’ Het neemt met de tijd af. De uitleg van de huisarts komt vooral neer op de boodschap ‘geduldig zijn’.

Aan deze uitleg ontbreekt het nog wel eens, denkt Van der Pol. ‘De dokter zegt dat het vanzelf over gaat, maar de ouders zitten wel met een huilend kind. Als je het niet goed uitlegt, gaan ze verder zoeken en dan komen patiënten vaak hier. Wij geven net wat meer informatie: hoe het mechanisme werkt, dat melk in feite buffert. En we nemen de tijd om dat te vertellen.’

Benninga: ‘Als kinderen veel huilen, onrustig zijn rond de voeding, een beetje overstrekken of ‘s nachts veel wakker worden, denkt men snel dat er een relatie is met de refluxziekte. Maar huilen is niet direct gerelateerd aan reflux.’ Je zou dat kunnen vaststellen door katheters in te brengen en zuurmetingen te doen, maar dat is voor zuigelingen een veel te ingrijpende handeling, vinden Benninga en Van der Pol. ‘Conservatieve maatregelen zijn in veel gevallen afdoende: ingedikte voeding, niet roken in huis en houdingsadvies. Als er wel klachten zijn, zoals niet goed groeien en bloed braken, dan moet je zeker een zuurremmer geven. Maar milde verschijnselen zijn geen goede indicatie.’

Kunnen maagzuurremmers bij zuigelingen ook schadelijk zijn? Daarop is het antwoord minder duidelijk. De bijwerkingen zijn mild, maar dat wil niet zeggen dat de middelen ongevaarlijk zijn, zegt Van der Pol: ‘Bovendien weten we dat alleen van studies bij volwassenen. Voor kinderen zijn er geen goede onderzoeken naar bijwerkingen op de lange termijn.’

Jasper Enklaar