Heeft u vragen
035 - 64 24 838
06 - 288 70 427

>>Biotensor

Biotensor

Hieronder staat de tekst overgenomen uit de site die onderaan deze pagina vermeld staat, met name pagina 5 en 6 zijn belangrijk betreffende het gebruik van de biotensor.

"Wat betreft de menselijke intuïtie is het zinvol om naar de dagelijkse praktijk te kijken. Iedereen die zijn eigen vakgebied volledig beheerst, kent de ervaring dat intuïtie in de uitoefening van het vak een veel grotere rol speelt dan tijdens de opleiding geleerd wordt. Succesvolle mensen maken naast hun rationele kennis gebruik van hun intuïtie, het "Fingerspitzen Gefühl". Zo ook in de geneeskunde. Bekend is het "pluis, niet-pluis gevoeld", waarmee huisartsen een inschatting maken van de ernst der klachten van hun patiënten. Dit onderwerp maakt het verschil tussen geneeskunde en geneeskunst. Intuïtie is geen gemakkelijk bespreekbaar onderwerp in de geneeskunde. Maar het feit dat het moeilijk bespreekbaar is, wil niet zeggen dat het niet bestaat. We zijn allemaal mensen en hebben in potentie allemaal de beschikking over de hoogste geestelijke vermogens, waarvan we gebruikmaken door middel van onze intuïtie.

Voordat we gaan kijken, wat we met de bovenstaande inzichten kunnen zeggen over het gebruik van de biotensor in de (alternatief) medische praktijk, wil ik eerst wat anders zeggen. Er zijn legio intuïtieve diagnostische methodes binnen de alternatieve geneeswijzen, waarover geen ingewikkelde theoretische discussie wodt gevoerd. Ik noem er slecht twee, te weten de klassieke Chinese polsdiagnostiek en de pols van Nogier. Iedereen weet dat het lange trianing vergt, voordat hiermee kan worden gewerkt. Ook op deze gebieden bestaan zeer begaafde personen als bijvoorbeeld Shen, Nogier, Bahr etc. Voor iedereen is het duidelijk dat zonder goede opleiding en lange praktijkervaring men niet goed hiermee kan werken. Maar de methode zelf worden niet bekritiseerd.

Wat betreft het gebruik van de biotensor in de medische praktijk lijkt het mij zinvol om een onderscheid te  maken tussen "kind en badwater'. Iedereen zal het er over eens zijn dat een cursus van 2 weekends onvoldoende is voor een verantwoord gebruik van de biotensor. Daar past scherpe kritiek en dient het 'badwater' te worden weggegooid. Maar wat te denken van radiësthetisch goed opgeleide behandelaars, met jarenlange ervaring, die dankzij de biotensor aantoonbaar betere resultaten bereiken met hun patiënten? Waarom staan Keppel Hesseling en Kopsky daar zo kritisch tegenover? Is er wel een echt fundamenteel verschil met de Klassieke Chinese Polsdiagnostiek en de pos van Nogier? Mijn advies is om deze 'radiësthetische kinderen'niet met het badwater weg te gooien. Het is goed mogelijk dat er Mullins of Schröters van de medische radiësthesie tussen zitten. En daar dienen we zuinig op te zijn".

Uit: http://www.ait-onderwijs.nl/cmsdoc/Ideomotoriek,%20kind%20en%20badwater%20vs%202.0.pdf