Heeft u vragen
035 - 64 24 838
06 - 288 70 427

>Bioresonantie

Bioresonantie

Dit is een vorm van therapie die wetenschappelijk is bewezen en die kan bijdragen om het zelfgenezend vermogen te activeren zonder schadelijke bijwerkingen. Alle cellen in ons lichaam bestaan uit geladen deeltjes. Dit kan zijn: positief, negatief, neutraal enz. Bij de bioresonantie wordt hiervan gebruik gemaakt. Het is één van de mogelijkheden in de gehele gezondheidszorg om de oorzaken te achterhalen van de klachten betreffende de gezondheid van de mens. Deze vorm van therapie heeft geen schadelijke bijwerkingen.

Wat is bioresonantie? Lees verder >>>

Waarom bioresonantie?

De tijd waarin we leven is te snel veranderd. Daarmee is ook de samenstelling in onze voeding veranderd. De samenstelling verandert sneller als dat we zelf aankunnen. De spijsverteringsorganen krijgen de kans niet om zich aan te passen aan de verandering in voeding. Twintig jaar geleden waren er nog nauwelijks kant en klaar maaltijden en nu staan de supermarkten er vol mee. Er worden veel chemische stoffen aan onze voeding toegevoegd waar onze organen niets mee kunnen. Vroeger was het bijvoorbeeld dat varkensvlees goed voor ons was. Nu is dat niet meer zo. De varkens krijgen veel vaccinaties en medicijnen omdat ze toch vlees en vet moeten produceren. Er is niet alleen vervuiling van ons voedsel maar ook van onze omgeving.

Electrosmog

Bijna iedereen heeft een mobiele telefoon. Om te kunnen bellen met een mobiele telefoon is straling nodig want we zitten niet allemaal vast aan het snoer om via een snoer te gaan bellen. Alles is draadloos. Dit betekent veel straling. Om iedereen te kunnen ontvangen zijn zendmasten nodig. Deze geven een veelvoud aan straling zodat iedereen goed kan bellen en gebeld kan worden. Ook draadloos internetten wordt steeds meer gedaan.

Chemische stoffen in de voeding

Er zitten tal van chemische stoffen in onze voeding. Steeds meer groenten komen niet meer gewoon van het land af zoals vroeger maar veelal uit de kassen. Om deze groenten sneller te laten groeien worden er steeds meer chemische stoffen aan toegevoegd om dit te laten groeien hetgeen daardoor dus ook gebeurt onder kunstlicht en niet meer onder zonlicht.

Chemische stoffen in ons drinkwater

Het water in nederland wordt uiteraard gereinigd maar hoe is mogelijk om alle stoffen die in ons drinkwater terechtkomen eruit te halen, dus te zuiveren. De stoffen komen niet alleen uit de industrie en de kunstmest voor de gewassen maar ook doordat wij in ons huis steeds meer reinigingsmiddelen gaan toepassen. Ook dit krijgen we binnen.

Amalgaam

Amalgaam is het beste vulmiddel voor onze kiezen omdat dit een harde stof is die goed afsluit. Maar we hebben wel te makken met het lekken van het amalgaam in ons lichaam onder invloed van alle stoffen die we tot ons nemen. Dit geeft met name een hoge belasting voor de nieren. Ook ontstaan er kleine stroompjes in onze mond onder invloed van amalgaam. Bij de tandartsen is het al bekend dat amalgaam zodra dit is verwijderd ook niet zomaar mag wordt weggegooid maar apart weggegooid moet worden met het chemische afval.
Wel in de mond maar belastend voor het milieu.

Dit zijn allemaal factoren welke ertoe kunnen bijdragen dat het vat steeds meer vol komt. De eerste keer dat we met bepaalde stoffen in aanraking komen geeft vaak niet veel reactie die merkbaar is, maar komen we steeds vaker met stoffen in aanraking die ons lichaam niet meer kunnen verwerken loopt op een gegeven moment het vat over. Dat is vaak het moment dat we klachten krijgen.

Waar komt bioresonantie vandaan?

Bioresonantie heeft een zeer lange geschiedenis betreffende het ontstaan. Het is een ontwikkeling die ontstaan is door onderzoeken op het gebied van de kwantumfysica. 90 jaar geleden werd al door wetenschappers ontdekt dat materie niets anders is dan verdichte energie. De mens bestaat uit allerlei deeltje, atomen. Die atomen worden in trilling gebracht. Materie op zich bestaat niet.

De trillingen worden ook door de moderne geneeskunde gebruikt, bv. bij een MRI of bij een echoscopie.
Resonantie betekend alleen meetrillen. Dit gebeurt ook in de muziekwereld. Snaren van een gitaar trillen. Zet je twee gitaren naast elkaar en raak je de e-snaar aan dan zal de e-snaar van de andere gitaar ook meetrillen.
De bioresonantie maakt gebruik van het gegeven meetrillen.

Ook allergenen, medicijnen, bacteriën, virussen e.d. hebben een eigen specifieke trilling. De trilling hiervan kan worden opgespoord door een bioresonantie therapeut en worden gewist.